Sprejemamo turistične boneInformacije o prostih terminih na info@istrskehisepadna.si


 

   

Pravno pojasnilo

Vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.istrskehisepadna.si so last podjetja  ISTRSKE HIŠE d.o.o.  in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Pridržujemo pravico do sprememb vsebin brez predhodne najave.

Podjetje ISTRSKE HIŠE d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.


Podjetje ISTRSKE HIŠE d.o.o.  tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo s protivirusnimi programi še pred prenosom informacij s te spletne strani.


Podjetje  ISTRSKE HIŠE d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o najemu, ki jo skleneta ISTRSKE HIŠE d.o.o. in stranka v ustni, pisni ali elektronski obliki najema, ter jo najemnik potrdi s predplačilom na podjetnikov (najemodajalčev) najemodajalčev TRR račun. Najemodajalec se strinja z vsem pogoji poslovanja.

UVOD
V Padni, Padna 65b, c daje ISTRSKE HIŠE d.o.o. v najem počitniški hiši. Počitniški hiši obsegata dve počitniški hiši:

SPLOŠNA DOLOČILA
Splošna določila za najem in koriščenje apartmajev veljajo skupaj s hišnim redom Istrske hiše Padna in so priložena v prilogi in objavljena na spletni strani. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko odda rezervacijo oziroma prijavo v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v apartmaju.
Najemodajalec (sobodajalec) si pridržuje pravico spremeniti pogoje brez predhodnega obvestila. Zavezuje se, da bo pogoje javno objavil na svoji spletni strani.
Najemodajalec ne odgovarja za vrednostne predmete in denar, ki se nahajajo v apartmajih in vozila na parkirišču apartmajskih hiš. Vrednostne predmete in denar lahko najemnik deponira v sef v apartmaju. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal škodo, ki bi jo povzročil najemodajalcu.

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA
Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo po telefonu št. +386 040 432 077 ali po elektronski pošti info@istrskehisepadna.si vsak dan od 8.00 do 22.00 ure. Najemodajalec ISTRSKE HIŠE d.o.o. izda najemodajalcu račun za plačilo rezervacije. Najemnik navede vse zahtevane podatke in jamči za njihovo verodostojnost. Rezervacija je potrjena, ko najemodajalec prejme predplačilo 30% od celotnega zneska aranžmaja. Preostali del plačila je stranka dolžna plačati 10 dni pred prihodom ali na dan prihoda v apartma.
Stranka je dolžna plačati turistično takso. 


PLAČILO
 
Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun podjetja ISTRSKE HIŠE d.o.o.
Akontacija rezervacije oziroma prijave, ki jo najemnik plača najkasneje v 3 dneh po rezervaciji, znaša 30% od vrednosti aranžmaja oziroma se lahko dogovorita za plačilo celotnega aranžmaja ali samo dela aranžmaja. Ostalo plača najemnik na dan prihoda v počitniško hišo (gotovinsko plačilo). V primeru, da najemnik ne plača rezervacije, se šteje, da rezervacija oziroma prijava ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi rezervacije.
Stranka je dolžna ob prihodu plačati turistično takso v višini 1,58€ na osebo na dan (odrasla oseba), 0,79 € (otroci 7-18let), če je že ni predhodno poravnala.

ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru imajo ISTRSKE HIŠE d.o.o. pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

• Do 30 dni pred začetkom koriščenja: 15% cene aranžmaja
• Od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja: 30 % cene aranžmaja
• Od 14 dni do 8 dni pred začetkom koriščenja: 50 % cene aranžmaja
• Od 7 dni do dneva začetka koriščenja: 100 % cene aranžmaja

Ravno tako znašajo stroški 100 % cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti apartma.


OSTALA NAVODILA

• V prostore hiše ni dovoljeno voditi domačih živali
• V hišah ni dovoljeno kajenje (kadi se lahko na terasi in se ogorke ugaša v pepelnik)
• Najemnik uporablja vse naprave v stanovanju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. V kolikor povzroči namerno škodo ali škodo iz malomarnosti, jo je dolžan povrniti.
• Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu ali ostale okvare na opremi najemnik, to sporoči nemudoma na telefon: 040 432 077 ali 041 604 049.
• Ob odhodu morajo gostje pomiti posodo, odstraniti odpadke, očistiti žar (če so ga uporabljali).
• Uporaba koles je na lastno odgovornost. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve je odgovoren najemnik oziroma uporabnik kolesa in se zaračuna popravilo v primeru poškodovanja oz. premo sorazmerni delež v primeru odtujitve, vendar ne manj kot 100 EUR.


DODATNA PONUDBA

• Najem koles (doplačilo)
• SAT TV in radio (brezplačno)
• Parkirni prostor (brezplačno)
• Fen v kopalnici (brezplačno)
• Možnost uporabe žara (brezplačno)
• Možnost dodatnega ležišča (predhodna najava)
• Otroški stolček (brezplačno)

CENE VKLJUČUJEJO


• Porabljeno elektriko in vodo
• Posteljnino in brisače ( 1 x velika brisača, 1 x mala brisača/osebo)
• Kuhinjske krpe
• Toaletni papir ob prihodu
• Uporabo pralnega stroja v apartmaju za 5 oseb
• Uporabo pribora in posode za pripravo in serviranje hrane in pijače; uporabo kuhinjskih pripomočkov
• Uporabo žara
• Klimatska naprava in električno ogrevanje
• Končno čiščenje


CENE NE VKLJUČUJEJO

• Plačila turistične takse (1,58 € po odrasli osebi na dan; 0,79 € na dan za otroke od 7. do 18. leta)
• Doplačilo za najem koles (3,00 €/dan/kolo)

NASTANITEV

Nastanitev v počitniških hišah je po 16.00 uri na dan prihoda, odhod iz počitniške hiše je do 10.00 ure. Odjavo iz počitniške hiše je potrebno opraviti najkasneje do 10.00 ure na dan odhoda. Kasnejši odhod je možen ob doplačilu po vnaprejšnji potrditvi in glede na razpoložljivost.  Ključe apartmaja dobijo gosti v apartmajih ali na drugem dogovorjenem mestu po predhodnem klicu in dogovoru o času prihoda na tel. +386 040 432 077 po 16.00 uri, za vračilo se z najemodajalcem predhodno dogovorijo ali pokličejo isto telefonsko številko ter jih vrnejo na dan odhoda do 10.00 ure.


Ob prihodu se opravi prijava gostov ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) za vse osebe, ki bodo bivale v apartmajih. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v apartmajih je dovoljeno samo gostom, ki se prijavijo pri najemodajalcu. Za osebe, ki se ne prijavijo najemodajalcu oz. pri njegovih pooblaščenih osebah, najemodajalec ne prevzema nikakršnih odgovornosti. Osebe, ki niso prijavljene in se nastanijo v apartmajski hiši brez vednosti najemodajalca so same materialno in kazensko odgovorne za prijavo.


DODATNE INFORMACIJE

ISTRSKE HIŠE d.o.o. poslovanje z nepremičninami
mobilna številka: +386 040 432 077, elektronski naslov: info@istrskehisepadna.si in spletna stran
http://www.istrskehisepadna.si
 

Languages:

si |en |it |de