Istra

Doživetja v Istri - Istrske hiše Padna

Prostori z razgledi … mediteranskimi razgledi

Slovenska Istra obsega desetino severozahodnega dela istrskega polotoka med Italijo na severu in Hrvaško na jugu. S celinske strani jo slikoviti Kraški rob ločuje od višje ležečega in kamnitega Krasa, na morski strani pa se izteka v obalo severnega Jadrana.

Zaradi opisanih dejstev je za Slovensko Istro značilno blago submediteransko podnebje z rodovitno istrsko prstjo ter bujno vegetacijo. Med kultiviranimi rastlinami prednjačita oljka in vinska trta, zaradi zgodnjega in bogatega pridelka vseh vrst sadja in sočivja pa je pokrajina s stališča kmetijstva pomembna tudi za osrednje dele države.

Geološka značilnost Slovenske Istre je flišnat svet: svet peščenjakov, laporjev in skrilavcev. Vse to se več kot očitno odraža v tradicionalni istrski arhitekturi ter gradnji značilnih terasnih sistemov po prisojnih legah istrskega gričevja.

Kulturno je bila Slovenska Istra eden od živahnejši delov človeške zgodovine vsaj od antike dalje. Obalnemu delu in tamkajšnjim živahnim mestom (Koper, Izola, Piran) sta neizbrisni pečat vtisnila predvsem srednji vek in z njim povezan beneški vpliv, skokovit turistični razvoj pa je obmorski del pokrajine doživel zlasti pod oblastjo avstro-ogrskega imperija (Portorož).

Istrski pogled
Doživetja v Istri - Istrske hiše Padna

Statistično oziroma številčno gledano ima Slovenska Istra kar 2219 sončnih ur na leto. Povprečna količina padavin znaša med 1000 in 1100 mm na kvadratni meter. V zaledju je povprečna temperatura na celoletni ravni 13,6 in v mesecu juliju 25 ºC. Istrska značilnost so torej topla poletja in blage zime, med katerimi temperatura le izjemoma pade pod ledišče.

* Modra Istra si je prislužila svoje poetično ime zaradi pregovorne 'modrine' jadranskega vodovja, ki obseva njene obale. 'Zelenina' istrske bujne vegetacije pa je odgovorna za poimenovanje celinskega dela polotoka v Zeleno Istro.

envelope-omap-markercalendarchevron-downphonefacebookcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram