Padna

Ulice v Padni.

Padna … starožitnost kot dar

Počitniški hiši stojita pod slemenom na prisojni strani stare šavrinske vasice Padna. Z licem in teraso sta hiši obrnjeni proti jugu, kjer se široka in bogata dolina potoka Piševca izteka v dolino reke Dragonje, sicer geografske ločnice med Slovensko in Hrvaško Istro.

Padna sodi v vrsto starožitnih istrskih vasic, posejanih po slemenih in ploščatih hrbtih Šavrinskega gričevja. Strnjeno kamnito naselje na vrhu griča slikovito dominira nad spodaj ležečo rodovitno ravnico. Prisojna in terasasto oblikovana južna pobočja poraščajo nasadi oljk in vinske trte, osojne lege pa prepredajo hudourniške grape in težko prehoden istrski gozd.

Padna ohranja vse značilnosti stare istrske vasi, v kateri se kamnite hiše drenjajo ena ob drugi ter vse skupaj še okrog vaškega trga in cerkve. Zaradi svojevrstnega zgodovinskega razvoja ima Padna kar dve cerkvi, saj se prvotno jedro vasi nahaja bolj vzhodno ter višje v hribu pri stari cerkvi in vaškem pokopališču na Stari Padni. Tam odkrite arheološke ostaline sodijo v čase od II. do V. stoletja.

Najdena poznoantična keramika, amfore in žigosana opeka (t.i. tegule) zgolj poudarjajo dejstvo, da je mimo vasi vodila rimska cesta Via Flavia.

Ulice v Padni.
Istrske hiše Padna - Istra

Padna je notranje razdeljena v tri dele, in sicer na Vardo, Jugno ali južni del ter že zgoraj omenjano Staro Padno oziroma Vas. Vardo se imenuje osrednji in nekoliko dvignjeni del Padne, ime pa izhaja iz italijanske besede 'guardia' – slovenjeno torej Straža.

Upravno ima Padna status samostojne krajevne skupnosti v okviru Občine Piran.

V vasi sta turistično-informativna pisarna, galerija Božidarja Jakca, cerkev Sv. Blaža, cerkev Sv.Sabe ter  restavracija Gold Istria.

Zanimivosti

  • Stari vaški vodnjak - Nahaja se v gozdu na severozahodni strani pod Vardo.
  • Galerija Božidarja Jakca - V prenovljenih prostorih nekdanje padenske šole je na ogled zbirka grafik in risb. Eden najvidnejših slovenskih slikarjev XX. stoletja (1899 – 1989) je v Padni preživljal otroštvo.
  • Cerkev sv. Blaža - Zanimivost cerkve predstavlja marmorna plošča s pleteno ornamentiko iz začetka IX. stoletja.
  • Cerkev sv. Sabe – Zanimivosti stare cerkve sta kamniti kropilnik in leseni oltar s podobo svetnika 
Zvonik v Padni - Istra
envelope-omap-markercalendarchevron-downphonefacebookcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram