Pravna pojasnila in Ukrepi Covid-19

Vsebine, objavljene na spletnih straneh https://www.istrskehisepadna.si so last podjetja  ISTRSKE HIŠE d.o.o.  in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Pridržujemo pravico do sprememb vsebin brez predhodne najave.

Podjetje ISTRSKE HIŠE d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Podjetje ISTRSKE HIŠE d.o.o.  tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo s protivirusnimi programi še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Podjetje  ISTRSKE HIŠE d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Splošni pogoji za najem

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o najemu, ki jo skleneta ISTRSKE HIŠE d.o.o. in stranka v ustni, pisni ali elektronski obliki najema, ter jo najemnik potrdi s predplačilom na podjetnikov (najemodajalčev) najemodajalčev TRR račun. Najemodajalec se strinja z vsem pogoji poslovanja.

Uvod

V Padni, Padna 65b, c daje ISTRSKE HIŠE d.o.o. v najem počitniški hiši. Počitniški hiši obsegata dve počitniški hiši:

Splošna določila

Splošna določila za najem in koriščenje počitniške hiše veljajo skupaj s hišnim redom Istrske hiše Padna in so priložena v prilogi in objavljena na spletni strani. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko odda rezervacijo oziroma prijavo v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v počitniški hiši.
Najemodajalec (sobodajalec) si pridržuje pravico spremeniti pogoje brez predhodnega obvestila. Zavezuje se, da bo pogoje javno objavil na svoji spletni strani.

Najemodajalec ne odgovarja za vrednostne predmete in denar, ki se nahajajo v počitniških hišah in vozila na parkirišču počitniških hiš. Vrednostne predmete in denar lahko najemnik deponira v sef v počitniški hiši. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal škodo, ki bi jo povzročil najemodajalcu.

Rezervacija oziroma prijava

Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo po telefonu št. +386 040 432 077 ali po elektronski pošti info@istrskehisepadna.si vsak dan od 8.00 do 22.00 ure. Najemodajalec ISTRSKE HIŠE d.o.o. izda najemodajalcu račun za plačilo rezervacije. Najemnik navede vse zahtevane podatke in jamči za njihovo verodostojnost. Rezervacija je potrjena, ko najemodajalec prejme predplačilo 30% od celotnega zneska aranžmaja. Preostali del plačila je stranka dolžna plačati 10 dni pred prihodom ali na dan prihoda v počitniško hišo.
Stranka je dolžna plačati turistično takso. 

Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun podjetja ISTRSKE HIŠE d.o.o.
Akontacija rezervacije oziroma prijave, ki jo najemnik plača najkasneje v 3 dneh po rezervaciji, znaša 30% od vrednosti aranžmaja oziroma se lahko dogovorita za plačilo celotnega aranžmaja ali samo dela aranžmaja. Ostalo plača najemnik na dan prihoda v počitniško hišo (gotovinsko plačilo). V primeru, da najemnik ne plača rezervacije, se šteje, da rezervacija oziroma prijava ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi rezervacije. Stranka je dolžna ob prihodu plačati turistično takso v višini 1,58€ na osebo na dan (odrasla oseba), 0,79 € (otroci 7-18let), če je že ni predhodno poravnala.

Odpoved rezervacije

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema počitniške hiše ne glede na razlog. V tem primeru imajo ISTRSKE HIŠE d.o.o. pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

Ravno tako znašajo stroški 100 % cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti počitniško hišo.

UKREPI COVID-19

Ukrepi Covid-19

Glede na vladni odlok v nastanitvenem obratu lahko bivajo samo gostje, ki imajo ob prijavi:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur (od odvzema brisa);

2. dokazilo o polnem cepljenju zoper COVID-19;

3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Zgornji pogoji ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15let in bivajo v nastanitvenem obratu skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Splošna priporočila za vas:

Čiščenje

Kontrolni seznam predmetov za čiščenje in razkuževanje

Splošno:

Kopalnica:

Soba:

Perilo peremo na najvišji temperaturi, ki jo priporoči proizvajalec. Sem spadajo posteljnina, prevleke za vzmetnice, brisače za roke in telo, tepihi, kuhinjske brisače in odeje.

Zaposleni:

Osebje je seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih in higienskih ukrepov:

Skladno z navodili zaposleni na različnih delovnih mestih uporabljajo predpisano zaščitno opremo.

Sprejem gostov:

Drugi prostori:

V vseh drugih prostorih objekta upoštevamo in izvajamo predpisane standarde glede higiene in medsebojnega obnašanja.

Hvala za razumevanje.

Ostala navodila

Dodatna ponudba

Cene vključujejo

Cene ne vključujejo

Nastanitev

Nastanitev v počitniških hišah je po 16.00 uri na dan prihoda, odhod iz počitniške hiše je do 10.00 ure. Odjavo iz počitniške hiše je potrebno opraviti najkasneje do 10.00 ure na dan odhoda. Kasnejši odhod je možen ob doplačilu po vnaprejšnji potrditvi in glede na razpoložljivost.  Ključe počitniške hiše dobijo gosti v počitniški hiši ali na drugem dogovorjenem mestu po predhodnem klicu in dogovoru o času prihoda na tel. +386 040 432 077 po 16.00 uri, za vračilo se z najemodajalcem predhodno dogovorijo ali pokličejo isto telefonsko številko ter jih vrnejo na dan odhoda do 10.00 ure.

Ob prihodu se opravi prijava gostov ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) za vse osebe, ki bodo bivale v počitniški hiši. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v počitniški hiši je dovoljeno samo gostom, ki se prijavijo pri najemodajalcu. Za osebe, ki se ne prijavijo najemodajalcu oz. pri njegovih pooblaščenih osebah, najemodajalec ne prevzema nikakršnih odgovornosti. Osebe, ki niso prijavljene in se nastanijo v počitniški hiši brez vednosti najemodajalca so same materialno in kazensko odgovorne za prijavo.

Dodatne informacije

ISTRSKE HIŠE d.o.o. poslovanje z nepremičninami
mobilna številka: +386 040 432 077, elektronski naslov: info@istrskehisepadna.si in spletna stran
https://www.istrskehisepadna.si

envelope-omap-markercalendarchevron-downphonefacebookcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram